TIKowy niezbędnik logopedy – programy i aplikacje.

TIKowy niezbędnik logopedy – programy i aplikacje.

180 dni
Wszystkie poziomy
1 lekcja
0 testów
25 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedzi, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii do interaktywnych ćwiczeń, gier, kart pracy i materiałów do wykorzystania w pracy logopedy i podczas zajęć korygujących wady wymowy.

ZAGADNIENIA:

1. Narzędzie TIK do nagrywania mowy.
2. Tworzenie interaktywnych ćwiczeń.
3. Programy do konstruowania gier, plansz i kart pracy.
4. Aplikacje rozwijające słownictwo i korygujące wady wymowy.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.