TUS na zajęciach rewalidacyjnych

TUS na zajęciach rewalidacyjnych

180 dni
Wszystkie poziomy
0 testów
72 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat podnoszenia kompetencji emocjonalno- społecznych na zajęciach rewalidacyjnych z zastosowaniem elementów TUS.

ZAGADNIENIA:

1. Czym jest TUS?
2. Jak rozwijać kompetencje społeczne, w tym komunikacyjne na zajęciach rewalidacyjnych?
3. Przykładowe aktywności, gry, ćwiczenia i zadania na zajęciach rewalidacyjnych w ramach TUS.
4. Narzędzia TIK wspierające rozwój kompetencji emocjonalno- społecznych.
5. Konstruowanie kart pracy na zajęcia rewalidacyjne w ramach rozwijania kompetencji społecznych.

 

 

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.