Wykorzystanie narzędzi TIK na lekcjach matematyki

Wykorzystanie narzędzi TIK na lekcjach matematyki

1_matematycy_TIK
27
maj, 2020

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedmiotów ścisłych, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii na zajęciach edukacyjnych z matematyki i zajęciach rozwijających uzdolnienia ucznia. Ponadto uczestnicy  zdobędą informację na temat  wykorzystywania darmowych zasobów internetowych na lekcjach oraz tworzenie materiałów dydaktycznych. 

ZAGADNIENIA:
1. Otwarte Zasoby Edukacyjne z materiałami edukacyjnymi.
2. Przykłady ciekawych sposobów wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych.
3. Aplikacje i platformy  webowe do tworzenia  interaktywnych materiałów dydaktycznych.

Course Content

Total learning: 1 lesson Time: 180 days
  • MATERIAŁY