Wykorzystanie narzędzi TIK na lekcjach matematyki

Wykorzystanie narzędzi TIK na lekcjach matematyki

180 dni
Wszystkie poziomy
1 lekcja
0 testów
4 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedmiotów ścisłych, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii na zajęciach edukacyjnych z matematyki i zajęciach rozwijających uzdolnienia ucznia. Ponadto uczestnicy  zdobędą informację na temat  wykorzystywania darmowych zasobów internetowych na lekcjach oraz tworzenie materiałów dydaktycznych. 

ZAGADNIENIA:
1. Otwarte Zasoby Edukacyjne z materiałami edukacyjnymi.
2. Przykłady ciekawych sposobów wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych.
3. Aplikacje i platformy  webowe do tworzenia  interaktywnych materiałów dydaktycznych.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.