Praca z uczniem z dysleksją rozwojową

Praca z uczniem z dysleksją rozwojową

19_dysleksja_TIK
28
maj, 2020

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii na zajęciach z uczniem z dysleksją rozwojową. Ponadto uczestnicy  zdobędą informację na temat  wykorzystywania darmowych zasobów internetowych, platform, generatorów i aplikacji  do konstruowania materiałów, kart pracy i ćwiczeń dostosowanych do deficytów,.,,x i specyficznych potrzeb uczniów.

ZAGADNIENIA:

1. Czym jest dysleksja rozwojowa i jej rodzaje.
2. Otwarte Zasoby Edukacyjne z materiałami edukacyjnymi.
3. Przykłady ciekawych sposobów wykorzystania TIK na zajęciach z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
4. Aplikacje i platformy webowe do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych.
5. Generatory on-line do konstruowania kart pracy, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów z dysleksją rozwojową.

Course Content

Total learning: 1 lesson Time: 180 days
  • MATERIAŁY