Wykorzystanie narzędzi TIK w projekcie edukacyjnym.

Wykorzystanie narzędzi TIK w projekcie edukacyjnym.

18_indywidualizacja_TIK
28
maj, 2020

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedmiotów humanistycznych i ścisłych, wychowawcy i nauczyciele, w tym nauczyciele wczesnoszkolni  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii podczas realizowanych projektów edukacyjnych. Ponadto zdobędą oni  praktyczną wiedzę na temat aplikacji i platform  webowych do realizacji projektów oraz rozwijania u dzieci  kompetencji kluczowych.

ZAGADNIENIA:

1. Otwarte Zasoby Edukacyjne.
2. Przykłady ciekawych sposobów wykorzystania TIK w przygotowaniu projektu edukacyjnego.
3. Aplikacje i platformy  webowe uatrakcyjniające projekty edukacyjne.
4. Narzędzia TIK w promocji i upowszechnianiu projektów edukacyjnych.

Course Content

Total learning: 1 lesson Time: 180 days
  • MATERIAŁY