Kursy

Dokumentacja w pracy nauczyciela

dokumentacja
02
sie, 2021
60,00zł

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat podstawowej dokumentacji, którą należy przygotować, rozpoczynając pracę w szkole oraz aktów prawnych regulujących te kwestie..

ZAGADNIENIA:

1. Podstawa programowa.
2. Programy nauczania.
3. Rozkłady materiału i plany wynikowe.
4. Scenariusze i konspekty zajęć.
4. Wewnątrzszkolne i przedmiotowy zasady oceniania.
5. Dzienniki zajęć.
6. Arkusze ocen.
7. Program profilaktyczno-wychowawczy.

Plan Kursu

Całość:1 lekcja Czas trwania:

MATERIAŁY  0/1

  • 1.

  0/0

No items in this section