Kursy

Mam dziecko z ZA lub z autyzmem w szkole ogólnodostępnej i co dalej?

14_Asperger_autyzm
28
maj, 2020
60,00zł

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze spektrum autyzmu, udzielenie wskazówek do pracy z takimi uczniami.

ZAGADNIENIA:

1. Specyfika funkcjonowania ucznia ze spektrum autyzmu.
2. Mam dziecko z autyzmem w klasie i co dalej? Dokumentacja i organizacja nauczania.
3. Motywacja, integracja – jak pracować z uczniami w zespole klasowym. Przykłady dobrych praktyk.
4. Nowe technologie w pracy z uczniem z autyzmem. Przykłady narzędzi, aplikacji i programów, które nauczyciel z powodzeniem wykorzystać w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.

Plan Kursu

Całość:1 lekcja Czas trwania:

MATERIAŁY  0/1

  • 1.

  0/0

No items in this section