Wyświetlanie wszystkich wyników: 7

 • 49,00 

  ZAWARTOŚĆ TECZKI:

  1. Plan pracy pedagoga specjalnego..
  2. Dziennik pedagoga specjalnego.
  3. Programy zajęć rewalidacyjnych.
  4. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
  5. Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
  6. Przykładowe wpisy.
  Dodaj do koszyka
 • 50,00 

  W zestawie materiałów znajdują się:

  1. Przykładowy plan/ kalendarz aktywności pedagoga specjalnego.
  2. Przykładowe szablony IPET i WOPFU.
  3. Przykładowy arkusz ewaluacji prowadzonych zajęć z PPP.
  4. Arkusz do obliczania etatu łączonego.
  5. Pomocne w pracy pedagoga specjalnego  materiały interaktywne.
  Dodaj do koszyka
 • 90,00 

  ZAWARTOŚĆ TECZKI:

  1. Rozdział 1 Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego.
   Rozdział 2 Ewaluacja IPET.
   Rozdział 3  Wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia – WOPFU.
   Rozdział 4 Oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
   Rozdział 5  Oceny efektywności zajęć rewalidacyjnych.
   Rozdział 6 Przykładowa ocena opisowa.
   Rozdział 6 Narzędzia do ewaluacji pracy pedagoga specjalnego.
  Dodaj do koszyka
 • 30,00 

  ZAWARTOŚĆ TECZKI:

  1. Rozdział 1 Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego.
   Rozdział 2 Ewaluacja IPET.
   Rozdział 3  Wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia – WOPFU.
   Rozdział 4 Oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
   Rozdział 5  Oceny efektywności zajęć rewalidacyjnych.
   Rozdział 6 Przykładowa ocena opisowa.
   Rozdział 6 Narzędzia do ewaluacji pracy pedagoga specjalnego.
  Dodaj do koszyka
 • 99,00 

  ZAWARTOŚĆ TECZKI:

  1. Diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów.
  2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Zajęcia rewalidacyjne.
  4. Metodyka pracy
  5. Metody aktywizujące.

  Dodaj do koszyka
 • 98,00 

  ZAWARTOŚĆ TECZKI:

  1. Rewalidacja.Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
  2. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
  3.  Karty pracy.

  Dodaj do koszyka