Kursy

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela i terapeuty

5_ma
21
wrz, 2021
60,00zł

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat aktywnych metod pracy.

ZAGADNIENIA:

1. Charakterystyka metod aktywizujących.
2. Omówienie metod wraz z praktycznymi wskazówkami.
3. Karty pracy i aplikacje do wykorzystania w poszczególnych rozwiązaniach.
4. Przykłady dobrych praktyk.

Plan Kursu

Całość:1 lekcja Czas trwania:

MATERIAŁY  0/1

  • 1.

  0/0

No items in this section