Kursy

Organizacja i dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

7_PPP_organizacja
28
maj, 2020
70,00zł

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia jej dokumentacji.

ZAGADNIENIA:

1. Formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Dokumentacja zajęć z ppp.
3. Konstruowanie IPET oraz WOPFU- przykładowe materiały.
4. Ewaluacja i analiza zakresu i sposobów dostosowań- dokumentacja.

Plan Kursu

Całość:2 lekcje Czas trwania:

MATERIAŁY  0/2

  • 1.
  • 2.