Kursy

Organizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem TIK

15_rewalidacja_TIK
28
maj, 2020
60,00zł

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat organizacji zajęć rewalidacyjnych i narzędzi TIK, które warto wykorzystać przy organizacji tych zajęć.

ZAGADNIENIA:

1. Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych.
2. Planowanie pracy z uczniem na zajęciach rewalidacyjnych.
3. Narzędzia TIK do przygotowania ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.
4. Sposoby dokumentowania pracy rewalidatora.

Plan Kursu

Całość:2 lekcje Czas trwania:

MATERIAŁY  0/2

  • 1.
  • 2.