Kursy

Orientacja przestrzenna – tworzenie kart pracy

6_orientacjaprzestrzenna_TIK
21
lut, 2021
50,00zł

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę dotyczącą prowadzenia zajęć doskonalących orientację przestrzenną oraz tworzenia materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi TIK. 

ZAGADNIENIA:

1. Zasady prowadzenia zajęć rozwijających orientację przestrzenną.
2. Rodzaje ćwiczeń doskonalących orientację przestrzenną.
3. Narzędzia TIK do przygotowania ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.
4. Zestaw gotowych kart pracy.

Plan Kursu

Całość:1 lekcja / 1 quiz Czas trwania:

MATERIAŁY  0/2

  • 1.
  • 2.