Kursy

TUS na zajęciach rewalidacyjnych

TUS_rewalidacja
29
kw., 2022
70,00zł

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat podnoszenia kompetencji emocjonalno- społecznych na zajęciach rewalidacyjnych z zastosowaniem elementów TUS.

ZAGADNIENIA:

1. Czym jest TUS?
2. Jak rozwijać kompetencje społeczne, w tym komunikacyjne na zajęciach rewalidacyjnych?
3. Przykładowe aktywności, gry, ćwiczenia i zadania na zajęciach rewalidacyjnych w ramach TUS.
4. Narzędzia TIK wspierające rozwój kompetencji emocjonalno- społecznych.
5. Konstruowanie kart pracy na zajęcia rewalidacyjne w ramach rozwijania kompetencji społecznych.

 

 

Plan Kursu

Całość:2 lekcje Czas trwania:

MATERIAŁY  0/2

  • 1.
  • 2.