Kursy

Zdalne nauczanie z Office 365

16_office365
28
maj, 2020
50,00zł

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat narzędzi office 365 oraz organizacji zajęć na platformie i pracy z aplikacjami.

ZAGADNIENIA:

1. Zasady korzystania z platformy office 365.
2. Zastosowanie poszczególnych aplikacji takich Teams, OneNote, Forms, OneDrew i Stream i Sway.
3. Planowanie i organizacja lekcji na platformie.
4. Organizacja zebrań z Rodzicami oraz Rad Pedagogicznych z wykorzystaniem Teams.

Plan Kursu

Całość:1 lekcja Czas trwania:

MATERIAŁY  0/1

  • 1.