Podsumowanie stażu i prezentacja dorobku zawodowego

25,00 

Opis

Awans zawodowy na nowych zasadach. 
Materiały dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Zawierają:
– opisane działania, jakie należy podjąć, kończąc staż na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego,
– przykładowe prezentacje dorobku zawodowego do edycji dla nauczyciela ubiegającego się o dyplomowanie,
– propozycję aplikacji wraz z instrukcją do przygotowania oryginalnej prezentacji.
.
Materiały są  częścią teczki: ,,Awans zawodowy na nowych zasadach”.
E-book w formacie PDF