Rozmowa na stopień nauczyciela dyplomowanego. Prezentacja wybranego wymagania

25,00 

Opis

Awans zawodowy na starych zasadach. 
Materiały dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Zawierają:
– opisane działania, jakie należy podjąć, kończąc staż na stopień nauczyciela dyplomowanego,
– przykładową prezentację wybranego wymagania.
Materiały są  częścią teczki: ,,Awans zawodowy na nowych zasadach”.
E-book w formacie PDF