Wyświetlanie 1–9 z 10 wyników

 • 49,00 

  ZAWARTOŚĆ TECZKI:

  1. Plan pracy pedagoga specjalnego..
  2. Dziennik pedagoga specjalnego.
  3. Programy zajęć rewalidacyjnych.
  4. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
  5. Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
  6. Przykładowe wpisy.
  Dodaj do koszyka
 • 30,00 

  ZAWARTOŚĆ E-BOOKA:

  1. 1. Obszary dostosowań.
  2. 2. Przykłady dysfunkcji, deficytów i niepełnosprawności uczniów oraz sposoby dostosowań wymagań edukacyjnych.
  3. 3. Przykłady dostosowań na wybranych 
przedmiotach w edukacji wczesnoszkolnej.
  4. 4. Przykłady dostosowań na wybranych 
przedmiotach w klasach 4-8.
  5. 5. Przykłady dostosowań na wybranych 
przedmiotach dla szkoły ponadpodstawowej.
  6. 6. Przykładowy arkusz dostosowań do edycji.
  7. 7. Scenariusze, przykłady ćwiczeń i wybrane narzędzia do tworzenia dostosowanych materiałów dydaktycznych.
  Dodaj do koszyka
 • 70,00 

  ZAWARTOŚĆ TECZKI:

  1. Rozdział 1 Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego.
   Rozdział 2 Ewaluacja IPET.
   Rozdział 3  Wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia – WOPFU.
   Rozdział 4 Oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
   Rozdział 5  Oceny efektywności zajęć rewalidacyjnych.
   Rozdział 6 Przykładowa ocena opisowa.
   Rozdział 6 Narzędzia do ewaluacji pracy pedagoga specjalnego.
  Dodaj do koszyka
 • 89,00 

  ZAWARTOŚĆ E-BOOKA:

  1. 1. Nauczyciel współorganizujący w świetle prawa oświatowego.
  2. 2. Plan pracy.
  3. 3, Kontrakt z uczniem.
  4. 4. WOPFU dla przedszkolaka i ucznia z autyzmem.
  5. 5. IPET dla przedszkolaka i ucznia ze spektrum autyzmu.
  6. 6. Obszary dostosowań.
  7.    – Przykłady dysfunkcji, deficytów i niepełnosprawności uczniów oraz sposoby dostosowań wymagań edukacyjnych.
  8.    – Przykłady dostosowań na wybranych 
przedmiotach w edukacji wczesnoszkolnej.
  9.    – Przykłady dostosowań na wybranych 
przedmiotach w klasach 4-8.
  10.    – Przykłady dostosowań na wybranych 
przedmiotach dla szkoły ponadpodstawowej.
  11.    – Przykładowy arkusz dostosowań do edycji.
  12.    – Scenariusze, przykłady ćwiczeń i wybrane narzędzia do tworzenia dostosowanych materiałów dydaktycznych.
  13. 7. Przykładowe opinie o uczniu.
  14. 8. Programy zajęć dodatkowych dla uczniów ze spektrum autyzmu.
  15. 9. Plany aktywności.
  16. 10 Generatory do tworzenia dostosowanych materiałów dydaktycznych.
  Dodaj do koszyka
 • 49,00 
  1. 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
   2. Propozycja ćwiczeń i zabaw
   3. Programy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
   4. Przykładowe wpisy do dziennika
   5. Oceny efektywności
   6. Narzędzia TIK w terapii
   7. Generatory kart pracy
   8. Metody aktywizujące
  Dodaj do koszyka
 • 39,00 
  1. 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  2. 2. Wybrane strategie uczenia się.
  3. 3. Propozycja ćwiczeń.
  4. 4. Program zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.
  5. 5. Przykładowe wpisy do dziennika.
  6. 6. Ocena efektywności.
  7. 7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.
  Dodaj do koszyka