Dokumentacja. Teczka pedagoga specjalnego. Cześć 3

49,00 

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

  1. Plan pracy pedagoga specjalnego..
  2. Dziennik pedagoga specjalnego.
  3. Programy zajęć rewalidacyjnych.
  4. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
  5. Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
  6. Przykładowe wpisy.

Opis

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,  pracujący w przedszkolach, poradniach,  szkołach ogólnodostępnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli  w wiedzę na temat dokumentacji  pedagoga specjalnego.

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

1. Rozdział 1 Plan pracy pedagoga specjalnego..
2. Rozdział 2 Dziennik pedagoga specjalnego.
3. Rozdział 3  Program zajęć rewalidacyjnych dla uczniów starszych.
2. Rozdział 4 Program zajęć rewalidacyjnych.
3. Rozdział 5  Przykładowe wpisy. 3.
2. Rozdział 6 Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
– Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

– Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

W sprzedaży również TECZKA PEDAGOGA SPECJALNEGO CZĘŚĆ 1 I 2.

                           

Zobacz TECZKĘ NR 1                                         Zobacz TECZKĘ NR 2

Szukasz szkoleń, które podniosą kompetencje zawodowe pedagoga specjalnego? Skorzystaj z naszego kursu i dowiedz się, jak pracować z uczniami ze SPE.

Kurs wykupisz TUTAJ