Ocena efektywność zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych

Ocena efektywność zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych

oEZ
31
maj, 2023

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,wychowawcy  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

                                                                       

Oceny efektywności są częścią TECZKI NR 4, która zawiera oceny i sprawozdania.

Teczka jest dostępna TUTAJ

Produkt cyfrowy w formacie PDF z plikami do edycji

Course Content

Total learning: 1 lesson Time: 180 days
  • MATERIAŁY