Sprawozdania. Teczka pedagoga specjalnego. Cześć 4

70,00 

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

 1. Rozdział 1 Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego.
  Rozdział 2 Ewaluacja IPET.
  Rozdział 3  Wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia – WOPFU.
  Rozdział 4 Oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  Rozdział 5  Oceny efektywności zajęć rewalidacyjnych.
  Rozdział 6 Przykładowa ocena opisowa.
  Rozdział 6 Narzędzia do ewaluacji pracy pedagoga specjalnego.

Opis

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,  pracujący w przedszkolach, poradniach,  szkołach ogólnodostępnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli  w wiedzę na temat dokumentacji  pedagoga specjalnego do przygotowania na koniec I półrocza.

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

Rozdział 1 Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego.
Rozdział 2 Ewaluacja IPET.
Rozdział 3  Wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia – WOPFU.
Rozdział 4 Oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Rozdział 5  Oceny efektywności zajęć rewalidacyjnych.
Rozdział 6 Przykładowa ocena opisowa.
Rozdział 6 Narzędzia do ewaluacji pracy pedagoga specjalnego.

Sprawozdanie pedagoga specjalnego za II półrocze.

Produkt cyfrowy.

W sprzedaży również TECZKA PEDAGOGA SPECJALNEGO CZĘŚĆ 1, 2 i 3.

            

Zobacz TECZKĘ NR 1                   Zobacz TECZKĘ NR 2                   Zobacz TECZKĘ NR 3

Polecamy kompleksowe wsparcie w zakresie zajęć rewalidacyjnych

   

Zobacz TUTAJ                             Zobacz TUTAJ

Inne zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz karty pracy.

       

Zobacz TUTAJ                             Zobacz TUTAJ                               Zobacz TUTAJ

Szukasz szkoleń, które podniosą kompetencje zawodowe pedagoga specjalnego? Skorzystaj z naszego kursu i dowiedz się, jak pracować z uczniami ze SPE.

Kurs wykupisz TUTAJ