Opiekun stażu

20,00 

Opis

Awans zawodowy na starych zasadach. 
Materiały dla nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu zawierają:
– opisane zadania,
– kartę monitorowania współpracy do edycji,
– przykładową opinię o dorobku zawodowym nauczyciela ubiegającego się o mianowanie do edycji,
– karta obserwacji zajęć do edycji.
Materiały są  częścią teczki: ,,Awans zawodowy na starych zasadach”.
E-book w formacie PDF