Pytania i problemy do rozwiązania

10,00 

Opis

Awans zawodowy na nowych zasadach. 
Materiały dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Zawierają:
– przykładowe pytania, które mogą paść podczas postępowania egzaminacyjnego  lub postępowania kwalifikacyjnego,
– przykładowe problemy do rozwiązania w oparciu o przepisy prawa oświatowego.
.
Materiały są  częścią teczki: ,,Awans zawodowy na nowych zasadach”.
E-book w formacie PDF