Wyświetlanie 28–36 z 51 wyników

 • 20,00 

  E-book stworzony z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z uczniami z głęboką niepełnosprawnością i prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.  Zawiera propozycję zabaw 
i aktywności..

  Dodaj do koszyka
 • 20,00 

  Ebook stworzony z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z uczniami z umiarkowaną lub znaczna niepełnosprawnością.  Zawiera bogaty zbiór narzędzi i materiałów dydaktycznych, które pomogą w skutecznej nauce i wsparciu rozwoju ucznia.

  Dodaj do koszyka
 • 14,00 

  E-book stworzony z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z uczniami z lekką niepełnosprawnością intelektualną, zawiera propozycję dostosowań wymagań edukacyjnych.

  Dodaj do koszyka
 • 70,00 

  ZAWARTOŚĆ TECZKI:

  1. Rozdział 1 Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego.
   Rozdział 2 Ewaluacja IPET.
   Rozdział 3  Wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia – WOPFU.
   Rozdział 4 Oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
   Rozdział 5  Oceny efektywności zajęć rewalidacyjnych.
   Rozdział 6 Przykładowa ocena opisowa.
   Rozdział 6 Narzędzia do ewaluacji pracy pedagoga specjalnego.
  Dodaj do koszyka
 • 89,00 

  ZAWARTOŚĆ E-BOOKA:

  1. 1. Nauczyciel współorganizujący w świetle prawa oświatowego.
  2. 2. Plan pracy.
  3. 3, Kontrakt z uczniem.
  4. 4. WOPFU dla przedszkolaka i ucznia z autyzmem.
  5. 5. IPET dla przedszkolaka i ucznia ze spektrum autyzmu.
  6. 6. Obszary dostosowań.
  7.    – Przykłady dysfunkcji, deficytów i niepełnosprawności uczniów oraz sposoby dostosowań wymagań edukacyjnych.
  8.    – Przykłady dostosowań na wybranych 
przedmiotach w edukacji wczesnoszkolnej.
  9.    – Przykłady dostosowań na wybranych 
przedmiotach w klasach 4-8.
  10.    – Przykłady dostosowań na wybranych 
przedmiotach dla szkoły ponadpodstawowej.
  11.    – Przykładowy arkusz dostosowań do edycji.
  12.    – Scenariusze, przykłady ćwiczeń i wybrane narzędzia do tworzenia dostosowanych materiałów dydaktycznych.
  13. 7. Przykładowe opinie o uczniu.
  14. 8. Programy zajęć dodatkowych dla uczniów ze spektrum autyzmu.
  15. 9. Plany aktywności.
  16. 10 Generatory do tworzenia dostosowanych materiałów dydaktycznych.
  Dodaj do koszyka
 • 70,00 

  ZAWARTOŚĆ TECZKI:

  1. Diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów.
  2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Zajęcia rewalidacyjne.
  4. Metodyka pracy
  5. Metody aktywizujące.

  Dodaj do koszyka
 • 70,00 

  ZAWARTOŚĆ TECZKI:

  1. Rewalidacja.Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
  2. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
  3.  Karty pracy.

  Dodaj do koszyka