Wyświetlanie 37–45 z 59 wyników

 • 79,00 

  ZAWARTOŚĆ EBOOKA

  1. 1. Dziecko ze spektrum autyzmu
  2. 2. Uczeń z zespołem Aspergera
  3. 3. Przedłużenie etapu edukacyjnego
  4. 4. Zachowania trudne
  5. 5. Budowanie świadomości na temat autyzmu
  6. 6. Przykładowe opinie o uczniu
  7. 7. WOPFU i IPET
  8. 8. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (programy i ocena efektywności)
  9. 9. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (programy i ocena efektywności)
  10. 10. Zajęcia rewalidacyjne (programy i ocena efektywności)
  11. 11. Narzędzia TIK do rozwijania umiejętności komunikacyjnych
  12. 12. Sztuczna inteligencja
  13. 13. Przykładowe narzędzia TIK
  14. 14. Materiały do pracy z uczniem
  Dodaj do koszyka
 • 70,00 

  ZAWARTOŚĆ TECZKI:

  1. Rozdział 1 Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego.
   Rozdział 2 Ewaluacja IPET.
   Rozdział 3  Wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia – WOPFU.
   Rozdział 4 Oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
   Rozdział 5  Oceny efektywności zajęć rewalidacyjnych.
   Rozdział 6 Przykładowa ocena opisowa.
   Rozdział 6 Narzędzia do ewaluacji pracy pedagoga specjalnego.
  Dodaj do koszyka
 • 89,00 

  ZAWARTOŚĆ E-BOOKA:

  1. 1. Nauczyciel współorganizujący w świetle prawa oświatowego.
  2. 2. Plan pracy.
  3. 3, Kontrakt z uczniem.
  4. 4. WOPFU dla przedszkolaka i ucznia z autyzmem.
  5. 5. IPET dla przedszkolaka i ucznia ze spektrum autyzmu.
  6. 6. Obszary dostosowań.
  7.    – Przykłady dysfunkcji, deficytów i niepełnosprawności uczniów oraz sposoby dostosowań wymagań edukacyjnych.
  8.    – Przykłady dostosowań na wybranych 
przedmiotach w edukacji wczesnoszkolnej.
  9.    – Przykłady dostosowań na wybranych 
przedmiotach w klasach 4-8.
  10.    – Przykłady dostosowań na wybranych 
przedmiotach dla szkoły ponadpodstawowej.
  11.    – Przykładowy arkusz dostosowań do edycji.
  12.    – Scenariusze, przykłady ćwiczeń i wybrane narzędzia do tworzenia dostosowanych materiałów dydaktycznych.
  13. 7. Przykładowe opinie o uczniu.
  14. 8. Programy zajęć dodatkowych dla uczniów ze spektrum autyzmu.
  15. 9. Plany aktywności.
  16. 10 Generatory do tworzenia dostosowanych materiałów dydaktycznych.
  Dodaj do koszyka
 • 70,00 

  ZAWARTOŚĆ TECZKI:

  1. Diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów.
  2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Zajęcia rewalidacyjne.
  4. Metodyka pracy
  5. Metody aktywizujące.

  Dodaj do koszyka
 • 70,00 

  ZAWARTOŚĆ TECZKI:

  1. Rewalidacja.Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
  2. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
  3.  Karty pracy.

  Dodaj do koszyka
 • 49,00 
  1. 1. Organizacja pracy z uczniem z niepełnosprawnością głęboką.
  2. 2. Zeszyt obserwacji.
  3.  3. Okresowa ocena funkcjonowania uczestnika zajęć
  4.  4. Przykładowe wpisy do dziennika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  5.  5. Propozycja zabaw i aktywności
  Dodaj do koszyka