Prelegenci

Prelegenci

Jolanta Majkowska – wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku.   Od lat wdraża nowoczesne technologie w szkole specjalnej. Współautorka projektu ,,SPEcjalna sieć współpracy nauczycieli”. Autorka licznych artykułów i publikacji na temat innowacyjnych metod i technik nauczania, prelegentka na ogólnopolskich konferencjach. Autorka  ścieżki  dla szkół specjalnych w programie Fundacji Orange #SuperKoderzy propagującym programowanie.  Autorka     i współautorka programów autorskich, projektów, stron internetowych oraz innowacji pedagogicznych. Współautorka bloga propagującego wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i kreatywnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie www.specjalni.pl . Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcz

Zyta Czechowska – Nauczyciel Roku 2019. Współautorka książki “Jak nie zgubić dziecka w sieci?”. Właściciel i dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli- Zyta Czechowska specjalni.pl. Absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od 25 lat  terapeuta i nauczyciel w szkole specjalnej.  Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „ SPEcjalna edukacja cyfrowa” i autorka wielu branżowych publikacji. Laureatka ogólnopolskich konkursów edukacyjnych. Prowadzi warsztaty i szkolenia Rad Pedagogicznych. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Cyfrowego Dialogu i programu  #SuperKoderzy w zakresie programowania i TIK. Należy do społeczności Superbelfrzy RP.  Trener Umiejętności Społecznych. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert, nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. Jest czynnym Ambasadorem programu eTwinning i Genially Polska. Ambasadorka marki W. Kruk.

dr Adriana Kloskowska nauczyciel dyplomowany, polonista, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z uczniami z autyzmem, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, wykładowca akademicki, doradca zawodowy i coach kariery, dyrektor i szkoleniowiec w Impuls do Rozwoju Edukacji, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy w Impuls do Rozwoju Specjalistyczne Centrum Neurorozwojowe w Grudziądzu, mówca motywacyjny, autorka materiałów i programów szkoleniowych dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych, projektów rozwojowych i artykułów, które publikuje m. in. w Charakterach, Małych Charakterach, Newsweek Psychologii, Głosie Pedagogicznym, Monitorze Dyrektora Szkoły, Monitorze Dyrektora Przedszkola, Forum Placówek Niepublicznych, Wczesnej Edukacji, Życiu Szkoły, TIKu w Edukacji, Polonistyce, Terapii Specjalnej, redaktor naczelna Kwartalnika Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej Integracja Sensoryczna, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje edukację opartą na wiedzy z zakresu neurobiologii, prowadzi na FB strony Impuls do Rozwoju Edukacji, Impuls do Rozwoju Specjalistyczne Centrum Neurorozwojowe oraz grupy Impuls dla nauczycieli, Impuls dla rodziców, mama nastolatki.

Jolanta Aleksandra Rodzewicz – od 2007 r. do 2021 r. dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie, absolwentka WSP w Bydgoszczy (logopedia) oraz APS w Warszawie (tyflopedagogika). Doświadczony trener organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w edukacji, trener kompetencji kluczowych w ogólnopolskich projektach adresowanych do kadry zarządzającej szkół i placówek oraz pracowników instytucji wspomagania, nauczyciel dyplomowany, wykładowca, Lider Zmian w Edukacji, Lider WWRD dla województwa Warmińsko – Mazurskiego, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji. Zaangażowana w edukację oraz życie społeczne, współtwórczyni i realizatorka wielu projektów edukacyjnych. Członek Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła oraz Rady Programowej Instytutu Nauki Lektikon. Prowadzi szkolenia w zakresie organizacji pracy szkoły,  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zarządzania, komunikacji interpersonalnej.

Paulina Rutkowska – Specjalizuje się w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, w której wykorzystuje metodę alternatywnej komunikacji oraz metodę behawioralną będące obszarem jej zainteresowań  jak i zawodowego rozwoju.  W wolnym czasie promuje metodę AAC poprzez prowadzenie własnego bloga rozumiemysiebezslowpr.blogspot.com/, dzięki czemu wspiera nauczycieli jak i rodziców w rozwoju umiejętności komunikacyjnych osób z zaburzeniami mowy.

 Joanna Szczech –  Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunkach: pedagogika specjalna, a także praca socjalna z resocjalizacją. Pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pracujący metodą Marii Montessori, nauczyciel matematyki. Wykorzystuję pedagogikę Marii Montessori   w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z innymi nauczycielami na szkoleniach, warsztatach na temat pedagogiki Marii Montessori, a także z zakresu aktywnych metod na lekcjach matematyki. Prowadzi praktyczne warsztaty tematyczne dla każdego, kto szuka ciekawych, nieszablonowych pomysłów na pracę z uczniem.