Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji przedszkolnej.

Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji przedszkolnej.

180 dni
Wszystkie poziomy
1 lekcja
0 testów
21 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  pracujący w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii na zajęciach edukacyjnych. Ponadto uczestnicy  zdobędą informację na temat  wykorzystywania darmowych zasobów internetowych na lekcjach oraz tworzenie materiałów dydaktycznych. 

ZAGADNIENIA:
1. Otwarte Zasoby Edukacyjne
2. Bezpłatne karty pracy.
3. Przykłady ciekawych sposobów wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych
4. Aplikacje i platformy  webowe do tworzenia materiałów dydaktycznych

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.