Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w praktyce

Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w praktyce

kopetencje_kluczowe
09
wrz, 2020

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedmiotów ścisłych, wychowawcy i nauczyciele pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych.

CEL:
Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii na zajęciach edukacyjnych z matematyki i zajęciach rozwijających uzdolnienia ucznia. Ponadto uczestnicy zdobędą informację na temat wykorzystywania darmowych zasobów internetowych na lekcjach oraz tworzenie materiałów dydaktycznych.
 

ZAGADNIENIA:
1.Czym są kompetencje kluczowe?
2.Podstawa programowa, a kompetencje kluczowe- analiza merytoryczna w zespołach -jakie kompetencje są kluczowe w szkole?
3.Jak skonstruować harmonogram działań na dany rok szkolny pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.
4.Narzędzia TIK wykorzytsywane w procesie kształtowania kompetencji kluczowych ucznia.

Course Content

Total learning: 1 lesson Time: 180 days
  • MATERIAŁY