Programy i aplikacje do tworzenia interaktywnych quizów.

Programy i aplikacje do tworzenia interaktywnych quizów.

180 dni
Wszystkie poziomy
1 lekcja
0 testów
7 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania aplikacji do konstruowania dostosowanych testów, quizów i sprawdzianów.

ZAGADNIENIA: 

1. Aplikacje do tworzenia testów i quizów.
2. Aplikacje do tworzenia zwizualizowanych testów i quizów.
3. Programy do konstruowania sprawdzianów i zadań domowych.

 

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.