Programy i aplikacje do tworzenia map myśli.

Programy i aplikacje do tworzenia map myśli.

21_grafika
28
maj, 2020

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania aplikacji do konstruowania map myśli.

ZAGADNIENIA:

1. Aplikacje do tworzenia map myśli.
2. Programy pozwalające na tworzenie i współtworzenie map myśli.
3. Dobre praktyki w wykorzystaniu map myśli w projektach i podczas zajęć edukacyjnych.

Course Content

Total learning: 1 lesson Time: 365 days
  • lekcja1