Programy i aplikacje do tworzenia map myśli.

Programy i aplikacje do tworzenia map myśli.

365 dni
Wszystkie poziomy
1 lekcja
0 testów
2 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania aplikacji do konstruowania map myśli.

ZAGADNIENIA:

1. Aplikacje do tworzenia map myśli.
2. Programy pozwalające na tworzenie i współtworzenie map myśli.
3. Dobre praktyki w wykorzystaniu map myśli w projektach i podczas zajęć edukacyjnych.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.