Tworzenie interaktywnych ćwiczeń do edukacji zdalnej.

Tworzenie interaktywnych ćwiczeń do edukacji zdalnej.

24_interaktywne_zadania
28
maj, 2020

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii do przygotowywania interaktywnych ćwiczeń, testów, quizów i zadań, które wykorzystać można w edukacji zdalnej. 

ZAGADNIENIA:

1. Otwarte Zasoby Edukacyjne z materiałami edukacyjnymi.
2. Przykłady ciekawych sposobów wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych.
3. Aplikacje i platformy webowe do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych.
4. Generatory do konstruowania kart pracy, gier, krzyżówek i materiałów edukacyjnych.

Course Content

Total learning: 1 lesson Time: 180 days
  • MATERIAŁY