Zdalne lekcje na platformie G Suite.

Zdalne lekcje na platformie G Suite.

180 dni
Wszystkie poziomy
1 lekcja
0 testów
10 kursantów

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wychowawcy i nauczyciele  pracujący w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych.

CEL: Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat narzędzi  Google oraz organizacji zajęć na platformie G Suite i pracy z aplikacjami.

ZAGADNIENIA:

1. Ogólne zasady pracy na dysku Google.
2. Zasady korzystania z platformy G Suite.
3. Zastosowanie poszczególnych aplikacji na platformie Google.
4. Planowanie i organizacja lekcji na platformie Classroom.

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.