Teczki pedagoga specjalnego cześć 1,2,3,4

336,00 

Opis

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

1. Diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów.
2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Zajęcia rewalidacyjne.
4. Metodyka pracy
5. Metody aktywizujące.

Produkt cyfrowy.

 

 

 

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

1. Rewalidacja.Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
2. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
3.  Karty pracy.

Produkt cyfrowy.

 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

 1. Plan pracy pedagoga specjalnego..
 2. Dziennik pedagoga specjalnego.
 3. Programy zajęć rewalidacyjnych.
 4. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
 5. Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
 6. Przykładowe wpisy.

Produkt cyfrowy.

 

 

 

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

 1. Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego.
 2. Ewaluacja IPET.
 3. Wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia – WOPFU.
 4. Oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Przykładowa ocena opisowa.
 6. Narzędzia do ewaluacji pracy pedagoga specjalnego.

Produkt cyfrowy.

 

 

 

Szukasz szkoleń, które podniosą kompetencje zawodowe pedagoga specjalnego? Skorzystaj z naszego kursu i dowiedz się, jak pracować z uczniami ze SPE.

Kurs wykupisz TUTAJ