Teczki pedagoga specjalnego cześć 1,2,3,4

250,00 

Opis

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

1. Diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów.
2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Zajęcia rewalidacyjne.
4. Metodyka pracy
5. Metody aktywizujące.

Produkt cyfrowy.

 

 

 

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

1. Rewalidacja.Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
2. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
3.  Karty pracy.

Produkt cyfrowy.

 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

 1. Plan pracy pedagoga specjalnego..
 2. Dziennik pedagoga specjalnego.
 3. Programy zajęć rewalidacyjnych.
 4. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
 5. Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
 6. Przykładowe wpisy.

Produkt cyfrowy.

 

 

 

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

 1. Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego.
 2. Ewaluacja IPET.
 3. Wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia – WOPFU.
 4. Oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Przykładowa ocena opisowa.
 6. Narzędzia do ewaluacji pracy pedagoga specjalnego.

Produkt cyfrowy.

 

 

Materiały w formacie PDF

Link do materiałów znajdzie się na Twojej skrzynce mailowej zaraz po zaksięgowaniu wpłaty. Przy wyborze Przelew24 wysyłka jest  natychmiastowa. Prosimy o sprawdzenie poczty mailowej i SPAMU.

 

Polecamy kompleksowe wsparcie w zakresie zajęć rewalidacyjnych

   

Zobacz TUTAJ                             Zobacz TUTAJ

Inne zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz karty pracy.

       

Zobacz TUTAJ                             Zobacz TUTAJ                               Zobacz TUTAJ

TECZKA PEDAGOGA SPECJALNEGO CZĘŚĆ 1, 2 i 3 i 4 (osobno).

                   

Zobacz TECZKĘ NR 1                    Zobacz TECZKĘ NR 2                   Zobacz TECZKĘ NR 4.                   Zobacz TECZKĘ NR 3

W ofercie rownież Teczka nauczyciela współorganizującego.

Zobacz TUTAJ

Szukasz szkoleń, które podniosą kompetencje zawodowe pedagoga specjalnego? Skorzystaj z naszego kursu i dowiedz się, jak pracować z uczniami ze SPE.

Kurs wykupisz TUTAJ