Sprawozdanie pedagoga specjalnego za II półrocze

30,00 

Opis

ADRESACI: Zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy,  pracujący w przedszkolach, poradniach,  szkołach ogólnodostępnych.

Sprawozdanie pedagoga specjalnego za II półrocze.  Plik jest częścią teczki nr 4.

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

Rozdział 1 Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego.
Rozdział 2 Ewaluacja IPET.
Rozdział 3  Wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia – WOPFU.
Rozdział 4 Oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Rozdział 5  Oceny efektywności zajęć rewalidacyjnych.
Rozdział 6 Przykładowa ocena opisowa.
Rozdział 6 Narzędzia do ewaluacji pracy pedagoga specjalnego.

Produkt cyfrowy.

W ofercie mamy również TECZKi PEDAGOGA SPECJALNEGO CZĘŚĆ 1, 2, 3 i 4.

           

Zobacz TECZKĘ NR 1                  Zobacz TECZKĘ NR 2                   Zobacz TECZKĘ NR 3                 Zobacz TECZKĘ NR 4  

Szukasz szkoleń, które podniosą kompetencje zawodowe pedagoga specjalnego? Skorzystaj z naszego kursu i dowiedz się, jak pracować z uczniami ze SPE.

Kurs wykupisz TUTAJ